0593-540731

JBN Keurmerk en gedragsregels

JBN Keurmerk en gedragsregels

JBN Keurmerk en gedragsregels

Meerjarenbeleidsplan

Sinds juli ’23 zijn we als vereniging in het bezit van het keurmerk van de Judobond Nederland (JBN). Het hebben van dit keurmerk betekent dat we als judovereniging voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, die door de JBN zijn opgesteld.
De kwaliteitseisen van de JBN zijn onder meer:

  • De judoleraren (sensei’s) voldoen aan de gestelde opleidingseisen van de JBN om les te mogen geven;
  • De judoleraren (sensei's) zijn in het bezit van een geldig VOG (Verklaring Omtrent Gedrag);
  • Het veilig les geven in een geschikte dojo;
  • Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon;
  • Het in het bezit zijn én het naleven van protocollen ten aanzien van pesten en/of seksuele intimidatie;
  • Het hebben van een (meerjaren)beleidsplan.

Het meerjarenbeleidsplan vormt onze koers van het beleid van de vereniging. In het meerjarenbeleidsplan hebben we een beschrijving beschreven van de vereniging (een stuk historie tot de huidige situatie van de judovereniging Tachi Beilen), we hebben tevens een analyse van de judovereniging Tachi beschreven waarin onze sterke en zwakke punten zijn beschreven en daarnaast hebben we de koers en (toekomst) strategie beschreven. Het meerjarenbeleidsplan is een concreet en praktisch uitvoerbaar beleid waar we als bestuur (in samenspraak met onze leden) de doelen en acties van het meerjarenbeleidsplan willen gaan uitvoeren. Het plan is voortgekomen uit discussies in het bestuur, betrokkenheid en inspraak van de judoleraren en tijdens de Algemeen Ledenvergadering (ALV) is het meerjarenbeleidsplan gepresenteerd aan de aanwezige leden.

Als onderdeel van het meerjarenbeleidsplan is het pestprotocol en protocol seksuele intimidatie tot stand gekomen. Deze zijn hieronder te downloaden. Tevens is een calamiteitenformulier ontwikkeld.

Vertrouwenscontactpersoon

Lenie Heijboer is vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij de JBN. Zij is telefonisch te bereiken op: 06-12577760 of per e-mail: lenie.heijboer26@ziggo.nl. Zie voor meer informatie via onderstaande button.