0593-540731

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Meld je nu aan

Via onderstaande aanmeldformulier kan je je aanmelden.

Lidmaatschap

Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u (of is uw kind) lid van Judovereniging Tachi Beilen. Het lidmaatschap bij de judovereniging is altijd voor minimaal 1 maand en bij de JBN voor minimaal 1 jaar (zie www.jbn.nl voor nadere condities).
Voor beëindiging van het lidmaatschap van Tachi Beilen en de automatische incasso geldt een opzegtermijn van 1 maand. Dit dient schriftelijk of per mail gemeld te worden.
Let op: Beëindiging van JBN dient u zelf te doen.