0593-540731

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Meld je nu aan

Tachi Beilen meldt vaste leden automatisch aan bij Judo Bond Nederland https://www.jbn.nl/

Lidmaatschap Judobond

Het lidmaatschap van de judobond staat volledig los van het lidmaatschap van Tachi Beilen. Er zijn verschillende zaken die door de Bond geregeld worden. Wanneer je lid bent van de bond:

JBN wedstrijden:
organisatie van landelijke evenementen, wedstrijden en toernooien
JBN Magazine:
ieder kwartaal het digitale magazine van de JBN
JBN evenementen:
ontvang korting op entreekaarten voor geselecteerde JBN evenementen
JBN verzekering :
secundaire aansprakelijkheidsverzekering en aanvullende ongevallenverzekering
JBN graduaties :
behaalde banden worden geregistreerd en erkend met een officieel diploma
JBN leraren:
gediplomeerde en gecertificeerde docenten op de mat
JBN paspoort:
een eigen document om je resultaten in bij te houden

De gemeente Midden-Drenthe werkt samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur om alle kinderen te kunnen laten sporten. Heb je een laag inkomen en wil je die financiële ondersteuning? Neem dan contact met ons op via: info@tachibeilen.nl. Je kunt de ondersteuning ook rechtstreeks aanvragen via een intermediair van het Jeugdfonds. Daarvoor kun je contact opnemen met:
- Kelly Bakker (jongerenwerker). k.bakker@welzijnswerkmd.nl
- Petra Beugeling (maatschappelijk werker): p.beugelink@welzijnswerkmd.nl


Via onderstaande aanmeldformulier kun je je aanmelden.

We bieden onze (nieuwe) leden aan, om naast het aanmeldformulier, ook het calamiteitenformulier in te vullen. Ook bestaande leden kunnen het calamiteitenformulier invullen.

Het invullen van het calamiteiten formulier is geen verplichting, het is de keuze van het lid zelf of je wel of geen gebruik maakt van het calamiteitenformulier. Indien je het calamiteitenformulier wel wilt invullen, dan kun je deze downloaden en ingevuld per e-mail sturen naar info@tachibeilen.nl. Alleen de bestuursleden en de judoleraren hebben toegang tot het calamiteitenformulier zodat we, in geval van nood (bijv. tijdens een training of wedstrijd), kunnen handelen.


Lidmaatschap

Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u (of is uw kind) lid van Judovereniging Tachi Beilen. Het lidmaatschap bij de judovereniging is altijd voor minimaal 1 maand en bij de JBN voor minimaal 1 jaar (zie www.jbn.nl voor nadere condities).
Voor beëindiging van het lidmaatschap van Tachi Beilen en de automatische incasso geldt een opzegtermijn van 1 maand. Dit dient schriftelijk of per mail administratie@tachibeilen.nl gemeld te worden.
Let op: Beëindiging van JBN dient u zelf te doen.