0593-540731

Opstaptoernooi Kloosterveste

Opstaptoernooi Kloosterveste

Opstaptoernooi Kloosterveste

Opstaptoernooi Kloosterveste

Opstaptoernooi

Datum: Zaterdag 20 mei 2023
Locatie: Sporthal Kloosterveste, Traverse 48, 9408 MD Assen
Lidmaatschap Judo Bond Nederland. Paspoort meenemen!
Sluitingsdatum inschrijving: 6 april

Het is JudoSchool Assen een genoegen u te mogen uitnodigen voor het 2e Opstap-Toernooi dat gehouden wordt op 20 mei 2023.

Het opstaptoernooi is bedoeld voor judoka's zonder wedstrijdervaring. Doelstelling van het opstaptoernooi is de betreffende judoka's een goede eerste opstap te bieden om daarna door te stromen naar de gewone toernooien.

Het opstaptoernooi is bestemd voor Geboortejaren 2012 - 2019 en dat de deelnemer geen wedstrijd ervaring d.w.z. nog aan geen 4 toernooien meegedaan en geen oranje band of hoger heeft. Anders kan deze zich opgeven voor het Kloosterveste Tournooi. De judoka's worden in principe ingedeeld in poules naar geboortejaar, gewicht en graad. De organisatie behoudt zich het recht voor gewichtsklasse/ leeftijdsklasse samen te voegen en/of aan te passen indien daartoe aanleiding is.

Kosten:
Het inschrijfgeld bedraagt € 11,00 per ingeschreven deelnemer. Te voldoen op bankrekeningnummer: NL78 RABO 0306 5724 86, t.n.v. Judovereniging Tachi Beilen o.v.v. naam judoka, naam toernooi. Het inschrijfgeld dient binnen te zijn voor 7 April 2023, betaling op de wedstrijddag is niet mogelijk!

Voor vragen en/of informatie kunt u mailen naar: kloostervestetoernooi@judoschoolassen.nl