0593-540731

Dorpentoernooi

Dorpentoernooi

Dorpentoernooi

Dorpentoernooi

Dorpentoernooi Diever

Datum: 21 januari 2023
Locatie: sportzaal “Hart van Diever”, Westeres 7, 7981 BC Diever

Het Dorpentoernooi is een toernooi voor jongens en meisjes van 4 t/m 11 jaar, t/m de gele band. Vanaf 12 jaar en/of met de oranje band kan onder bepaalde voorwaarden ook worden deelgenomen. Dit toernooi is vooral bedoeld om de (beginnende) judoka's wedstrijdervaring te laten opdoen en is niet bedoeld voor wedstrijdjudoka's! Bij volledige deelname behaalt iedere deelnemer een medaille. Tevens krijgt elke deelnemer een stempel op de Kanjerkaart om te sparen voor een mooie extra prijs. Deze prijs wordt uitgereikt wanneer je binnen 2 seizoenen 5 (van de 6) verschillende Dorpentoernooien hebt verzameld. Als je nog geen kaart hebt, dan wordt deze bij eerste deelname uitgereikt.

Inschrijven vóór maandag 19 december 2022

Het inschrijfgeld voor dit toernooi bedraagt € 5,00 per judoka.

Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL78 RABO 0306 5724 86 t.n.v. Judovereniging Tachi Beilen.

Let erop dat je op tijd het inschrijfgeld betaald! Pas na betaling is de inschrijving definitief.